Звіт керівника 2020/2021 навчальний рік

Звіт керівника

Комишанського ясел-садка № 63 Херсонської міської ради

про свою діяльність у 2020/2021 навчальному році

 

          Комишанський ясла-садок № 63 Херсонської міської ради функціонує з 1973 року та знаходиться у типовому приміщенні. У закладі скомплектовано три групи загального розвитку – група раннього віку, середня та старша. При проектній потужності садка, який розраховано на 68 місць, упродовж року  відвідувало 72 дитини.

        Режим перебування залишився сталим  – 10,5 годин. У яслах-садку встановлено п’ятиденний робочий тиждень з 07.00 год. до 17.30 год.

        Зарахування дітей до ясел-садка здійснюється згідно електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти м. Херсона на підставі документів, передбачених Положенням про дошкільний навчальний заклад.

 

І. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

Створення комфортного та безпечного середовища, матеріально-технічне забезпечення

   Одним з основних компонентів успішного та безпечного функціонування ясел-садка є його матеріально-технічне забезпечення. З метою підтримання належного стану будівлі та приміщень ясел-садка щорічно проводяться поточні ремонти.

       Комфортне перебування дітей та належні умови трудової діяльності працівників у яслах-садку забезпечені наступним:

-         групові приміщення естетично оформлені, предметно-ігрове середовище відповідає віковим нормам та вимогам програми;

-         кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовим навісом та зеленими насадженнями, є спортивний майданчик;

-         всі приміщення закладу забезпечуються комфортним повітряно-тепловим режимом, належним освітлення, водопостачанням, водовідведенням (заклад має автономну газову топкову з двохконтурними газовими котлами, у кожному груповому та господарському приміщені встановлені бойлери для підігріву гарячої води);

-         прибирання приміщень ясел-садка проводиться із суворим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в умовах пандемії на COVID-19;

-         територія закладу та прилегла до нього підтримуються в чистоті та порядку (проводиться своєчасно скошування трави, прибирання опалого листя та сухостою).

        Значна увага приділялася дотриманню правил безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, охорони праці, створенню безпечних умов перебування дітей у закладі, профілактиці побутового травматизму та травматизму під час освітнього процесу, виробничого травматизму серед працівників ясел-садка:

-         за активної участі вихованців та педагогів закладу проведені Місячник та Тижні безпеки;

-         з усіма учасниками освітнього процесу відпрацьовано практичне тренування з евакуації на випадок виникнення пожежі;

-         систематично проводилася робота з дітьми стосовно особистої безпеки в природі, побуті, дорозі, правил поводження з незнайомими людьми;

-         з працівниками планомірно проводилися навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

-         проводилися всі види інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог;

-         розроблено плани евакуації на випадок виникнення пожежі та надзвичайної ситуації.

-         у закладі наявний протипожежний інвентар: відповідно обладнаний протипожежний щит та вогнегасники (10 шт.), що в обов’язковому порядку вчасно перезаряджаються.

         В яслах-садку упродовж навчального року значна увага приділялася харчуванню дітей, яке проводиться відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Продукти харчування та продовольча сировина постачаються до закладу ПП «Нікольтрейд» та мають всі відповідні сертифікати якості.

          В яслах-садку дотримувався  триразовий режим харчування, а в літній період –чотириразовий, створені умови для безпечного якісного зберігання продуктів харчування. Під час приготування страв суворо дотримувалися всі санітарні правила, кулінарна обробка продуктів з максимальним збереженням смакових якостей та корисних речовин, вітамінів.

         Норми харчування за 2020/2021 навчальний рік загалом виконано на 94%, що на 13% більше ніж за минулий. Відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.08.2019 №302 з 01 січня 2020 року для батьків або осіб, які їх замінюють встановлено плату за харчування  дітей у наступному розмірі: 30,00 грн. – для дітей дошкільного віку (середня та старша групи) та 20,40 грн. – для дітей перед дошкільного віку (група раннього віку). Плата за харчування здійснюється до 10 числа кожного місяця.

          В закладі на пільгових умовах харчувалися 12дітей: з багатодітних родин 7 дітей (на 50% зменшено розмір плати за харчування), безкоштовно харчувалася 1дитина з інвалідністю, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї та 3 дітей, батьки яких мають статус учасника АТО.

         Харчоблок утримувався в належному санітарному стані. Електрообладнання функціонувало, підігрів води здійснювався газовими котлами та бойлерами, що забезпечувало ясла-садок гарячою проточною водою упродовж року.

          В яслах-садку медичне обслуговування здійснювалося згідно з чинними нормативними документами та проводилося сестрою медичною старшою ясел-садка та лікарем-педіатром філіалу поліклініки сімейного лікаря № 1 Корабельного району м. Херсона.

          Ясла-садок забезпечений лікарськими препаратами для надання невідкладної медичної допомоги. У закладі планомірно виконуються  антропометрія та огляд на педикульоз: група раннього віку – 1 раз на місяць, середня та старша групи – 1 раз на квартал, що висвітлювалися в інформаційних куточках для батьків; огляд на педикульоз проводиться щоденно.

        У яслах-садку створені всі належні умови для фізичного виховання дошкільнят. Ранкова гімнастика, фізкультурні заняття та заняття двох фізкультурних гуртів, спортивні розваги проводяться у спортивній та музичній залах, в оздоровчий період на свіжому повітрі на ігрових майданчиках. Під час прогулянок проводяться рухливі ігри. Педагогічний колектив ясел-садка систематично працює над укріпленням здоров’я вихованців. За підсумками моніторингових досліджень захворюваність у яслах-садку за  2020/2021 навчальний рік склала 11,2 %, що на 7,7% менше ніж за минулий рік. Загалом спостерігається динаміка зменшення відсотка захворюваності дітей у яслах-садку, що вказує на позитивний вплив запроваджених педагогами в освітній процес нових форм оздоровчих та профілактичних заходів. Проте потребує більш поглибленого вивчення та систематизації роботи щодо адаптації новоприбулих дітей  до умов дошкільного закладу, організація профілактичних заходів з попередження захворювань.

        В умовах карантину систематично проводяться протиепідемічні заходи, суворий контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків, повітряно-температурним режимом та провітрюванням приміщень, своєчасною заміною постільної білизни, проведенням щоденних прибирань з використанням дезінфікуючих засобів, дотриманням правил миття посуду та його дезінфекції, правил миття іграшок.

        Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм      

        насильства та дискримінації

        У яслах-садку здійснюється поетапна діяльність з протидії насильству та булінгу:

-         розроблено та дотримується план заходів із запобігання проявам булінгу, які оприлюднені на сайті ясел-садка;

-         педагогами ведуться спостереження за дітьми;

-         проводиться аналіз мікроклімату в колективі;

-         забезпечується дотримання етичних норм; повага до гідності, прав і свобод людини.

У 2020/2021 навчальному році у яслах-садку випадків булінгу не  зареєстровано.

 

ІІ. Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду

Освітній процес у яслах-садку здійснюється українською мовою.

         У своїй діяльності ясла-садок керувався законами України та чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти. Організація освітнього процесу здійснювалася за програмою для дітей від 2 до 7 років  «Дитина», авторськими програмами «Україна – моя батьківщина», «Радість творчості», «Дитина у світі дорожнього руху».

        Об’єктивним показником рівня професіоналізму, педмайстерності педагогічного колективу є показники якості його освітніх послуг. Підсумки моніторингових досліджень  свідчать про стабільно достатній рівень засвоєння дітьми програмового змісту. Результативність навчання на кінець навчального року у групі раннього віку складає 77%, середній – 100%, старшій – 97%.

        У звітному навчальному році ясла-садок випустив до школи 19 дітей. Результати комплексного вивчення готовності дітей старшого віку до навчання в школі свідчать, що випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Вихователі старшої групи постійно проводили роботу з батьками випускників з питання готовності дітей до початку шкільного навчання: консультації, рекомендації, бесіди, інформування, діяв Клуб для батьків майбутніх першокласників.

         З метою забезпечення повноцінного, всебічного розвитку дітей плануються заходи по загартуванню, ранкова гімнастика, рухливі, дидактичні сюжетно-рольові  ігри, квести, розваги, свята, які проходять  в ігровій формі, що є основною для дітей дошкільного віку.

         У яслах-садку організовано роботу гуртків на безоплатній основі «Малята - здоров’ята» (фізичний розвиток), «Скарбничка паперових чудес» (образотворча майстерня), «Веселі пружинки» (фізичний розвиток), «Кольорові долоньки» (малювання), «Малятко» (мовленнєвий розвиток). Робота гуртків проводиться по підгрупам у другій половині дня.

         Режим дня дітей у всіх вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності, відпочинку, проведення занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі. Гранично допустиме навчальне навантаження відповідає вимогам у кожній віковій групі.

 

     ІІІ. Фахова діяльність педагогічних працівників   

        Ясла-садок укомплектовано кадрами згідно зі штатним розписом. Всього у закладі  23 працівники. Із них 7 педагогів та 16 чоловік технічного та обслуговуючого персоналу.

       Якісний склад педагогічних працівників: повна вища освіта – 3 (42%), базова вища – 2 (29%), професійно-педагогічна – 2 (42%). За кваліфікаційним рівнем: спеціаліст вищої категорії, звання «вихователь- методист» – 1 (14%), спеціаліст другої категорії  - 1 (14%), спеціаліст – 5 (72%). План підвищення кваліфікацій педагогічними працівниками виконано на 100%. Двома педагога пройдено курси підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

        Упродовж навчального року педагоги закладу брали участь в онлай-вебінарах, марафонах, науково-практичних конференціях: «Сучасний вихователь ЗДО. Який він»; «Терапія кольором: авторські розробки для педагогів та здобувачів освіти»; «Організація прогулянок у ЗДО. Поради вихователям»; «Агресія у дітей та підлітків. Причини виникнення та алгоритм подолання»; «Як/Чи потрібно навчати дитину бути лідером»; «Ігри з лабіринтами, як ефективний засіб розвитку просторового мислення дошкільників та молодших школярів»;  «Толерантна освіта - запорука здорового суспільства»; «Освітній практикум: безбарєрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами»; «Особливості організації статевого виховання у українських закладах освіти в умовах сьогодення».

        Методичну роботу ясел-садка упродовж 2020/2021 навчального року було спрямовано на вирішення таких завдань:

1. Продовження роботи з формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

     2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик та технологій.

     3. Дистанційне навчання як складова частина освітнього процесу в яслах-садку.

     Проведено засідання 4 педагогічних рад («Починаємо навчальний рік», «Запровадження дистанційних форм навчання в освітньому процесі», «Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності», «Підводимо підсумки»),  2 семінари-практикуми («Формування якісного рівня патріотичного виховання», «Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дошкільників»),  18 тематичних консультацій для педагогів. З батьками вихованців проведено тематичний вечір «Вечір запитань та відповідей», спільна акція «День добрих справ», день відкритих дверей он-лайн «Наш день у садочку», виставка дитячих робіт разом з батьками «Великодня писанка».      

  Робота педагогічного колективу спрямована на вдосконалення методів і прийомів навчання та виховання дітей дошкільного віку, розповсюдження кращого педагогічного досвіду, підвищення педагогічної майстерності. Кожен педагог працює над самоосвітою та впровадженням інноваційних технологій («Кола Ейлера. Логічні блоки Дьєнеша. Палички Кюїзенера»).

         Вихованці ясел-садка брали участь у міських конкурсах для дошкільників  «Крок до зірок», «Світ очима дітей», «Крок до Олімпу».

    Проведено заходи щодо забезпечення наступності у роботі ясел-садка та Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 26 Херсонської міської ради:   

- педагогічне тестування випускників ясел-садка та заповнення карт успішності;

- організація консультацій для батьків майбутніх першокласників;

- анкетування батьків майбутніх першокласників «Готовність дитини до

      шкільного життя та навчання».

 

       IV. Управлінські процеси закладу

        У закладі розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, впроваджуються принципи академічної доброчесності.

        Адміністрація ясел-садка постійно працює над удосконаленням внутрішнього контролю, система якого охоплює наступні питання: ведення ділової документації; організація освітньої діяльності та співпраця з батьками; дотримання посадових, функціональних обов’язків, охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки працівниками; організації харчування; забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму. Зазначені вище види контролю забезпечують постійний зворотній зв'язок, поінформованість про всі сфери життя і діяльність колективу, злагодженість та систематичність роботи всього колективу.

         Колектив ясел-садка постійно працює над створенням позитивного іміджу ясел-садка, чому сприяє власний веб-сайт http://yasli-sad63.ks.ua/. На сайті заклад оприлюднює інформацію про свою діяльність, зокрема створено окремий розділ для відображення прозорості та відкритості фінансової діяльності ясел-садка де наявна інформація про кошти, отримані із різних джерел не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт, послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості.

        Головним завданням роботи ясел-садка  є виховання всебічно розвиненої дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя, досягати успіху, будувати своє майбутнє. Для цього у закладі необхідно створити комфортні умови, тому одним із основних напрямків роботи ясел-садка є розвиток та зміцнення його матеріально-технічної бази.      

  Роботи щодо покращення матеріально-технічної бази ясел-садка 

проводилися упродовж всього навчального року. За позабюджетні кошти було придбано: необхідну методичну літературу (1949,00 грн.); канцелярію (3188,80 грн.); миючі, дезінфікуючі засоби (5515,00 грн.); господарчі товари (2630,65 грн.); посуд на харчоблок (757,00 грн.); сантехніку (889,30 грн.); електротовари (2148,92 грн.); праска (1049,00 грн.); телевізор та кріплення до нього (6800,00 грн.).  Під час проведення ремонтних робіт по підготовці закладу до нового навчального року виконано косметичний ремонт групових приміщень, коридору, музичної та спортивної зал, господарських приміщень (придбано будівельні матеріали на суму  9773,00 грн.). Відремонтовано пилосос (650,00 грн.); проведено дератизацію та дезінсекцію побутових комах (570,00 грн.), виконано лабораторні дослідження води та піску, повітря в групових приміщеннях (1445,98 грн.), повірку вагів та гирь для зважування (700,00 грн.), перезарядку вогнегасників (816,34 грн.). Всього витрачено позабюджетних коштів у період з червня 2020 року по травень 2021 року на суму 38882,99 грн.

        За бюджетні кошти виконано повірку обладнання в газовій котельні  (4296,27 грн.), повірку сигналізаторів загазованості (3362,00 грн.),обстеження стану димових та вентиляційних каналів (1700,00 грн.),проведено поточний ремонт розширювального бака системи опалення (5200,00 грн.), поточний ремонт газового котла (1000,00 грн.),сезонне налагоджування котлів перед початком опалювального сезону (5030,00 грн.),очищення котлів від сажі (5988,00 грн.).Проведено навчання спеціалістів  по правилам технічної експлуатації теплових установок та мереж,  обслуговуючого персоналу котелень по спеціальних правилах безпеки(514,00 грн.).  Безкоштовно проведено ремонт системи водопостачання  у топковій, відремонтовано промислову електром’ясорубку на харчоблоці. Всього освоєно бюджетних коштів на покращення матеріально-технічної бази закладу в сумі 27090,27 грн.

        Всі придбані матеріальні цінності поставлені на облік в централізованій бухгалтерії при управлінні освіти Херсонської міської ради.

         Вивчення реального стану діяльності закладу показало, що у яслах-садку поступово поліпшується навчально-методична та матеріально-технічна база, проведення поточних ремонтів забезпечує безпечне функціонування закладу. Зростає професійна майстерність педагогічних кадрів, планомірно здійснюється робота щодо організації  охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу.

        У наступному 2021/2022 навчальному році планується надалі покращувати матеріально - технічну базу закладу (замінити сантехніку; придбати кухонний посуд, інвентар, обладнання на харчоблок; провести ремонт ігрових майданчиків). Педагогічний колектив бере на себе завдання продовжувати опрацювати та впроваджувати інноваційну діяльність в освітній процес, розвивати творчі здібності дошкільнят, використовуючи сучасні технології, залучати батьків до активної співпраці.

         Перспектива розвитку ясел-садка можлива тільки в тісній співпраці з батьківською громадою, спонсорами, управлінням освіти Херсонської міської ради.

       Шановні батьки!  Всім, кому небайдужа доля нашого невеличкого закладу освіти, висловлюю щиру подяку за активну участь у житті ясел-садка та матеріальну підтримку.

 

 

Директор я/с № 63                              Любов БУЧИНСЬКА