Булінг

       19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019 року
№ 2657-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

 

      Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. 

 

Правила поведінки здобувачів освіти 

   Правила поведінки здобувачів освіти (вихованців) базуються на законах України, наказах та положеннях Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті, Правилах  внутрішнього розпорядку закладу. 

 Вихованці в закладі

повинні дотримуватись таких правил

1.     Вихованці повинні приходити до закладу не пізніше 8 00 годин.

2.      Вітатися з усіма працівниками закладу.

3.     Не приносити (в групу) пігулки, запальнички, колючі та ріжучі предмети, монети, продукти харчування, іграшки, жувальну гумку.

4.     В приміщенні (групі) голосно не кричати, не бігати, не вживати непристойних слів.

5.     Не штовхати, не ображати (бити) дітей зі своєї групи.

6.     Не брати без дозволу чужі речі.

7.     У всьому слухатися вихователя, працювати на заняттях.

8.     На прогулянці не вибігати за межі майданчика, не бруднити одяг.

9.     Берегти іграшки, книги, майно закладу.

10.  Старші вихованці повинні слідкувати за станом свого одягу.

11.  Якщо виникла у чомусь потреба, обов'язково про це сказати вихователю.

12.  Вихованець повинен повідомити вихователю, директору, якщо його образила інша дитина або працівник закладу.

 

Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

Стаття 55 Закону України «Про освіту»:

1.     Батьки здобувачів мають право:

- захищати відповідно до законодавства права дітей (здобувачів освіти);

- звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань    освіти;

- обирати заклад освіти;

-завчасно отримувати інформацію про всі заплановані та позапланові  заходи у закладі, результати навчання своїх дітей.

2.     Батьки здобувачів освіти зобов'язані:

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього порядку закладу;

- виховувати у дітей повагу до гідностілюдини, етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих;

 -сприяти виконанню дитиною освітньої програми;

- поважати гідність, права дитини та інших учасників освітнього процесу;

-формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя;

-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до   суспільної моралі, цінностей, толерантності, патріотизму, працелюбства;

-виховувати у дитини повагу до державної мови.

Закон України від 18.12.2018року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню).

 

Стаття 53 ч.3 Закону України «Про освіту»:

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування)    стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримували достовірну інформацію від інших осіб.

 

Стаття 150 Сімейного кодексу:

-батьки (усиновлювачі) або опікуни чи інші фізичні особи, які на правових підставах здійснюють виховання малолітньої особи, відповідають за неналежні виховання та нагляд;

-відповідальність покладена на обох незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох із них. 

 

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви

 про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти ясел-садка, педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

 

Зразок заяви       

                     Директору ясел-садка №63

                     ___________________________

                                          (ПІБ)

                     матері (батька)                  

                    дитини гр.№___

                    Іванової Оксани Сергіївни

 

ЗАЯВА

Доводжу до Вашого відома, що останнім часом мій син, Іванов Валерій Миколайович, постійно зазнає тиску з боку (ПІБ дитини, інших батьків, працівників). Прошу терміново розібратися в ситуації, що склалася.   

Дата                                                                          Підпис  

Порядок подання та розгляду

(з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування)

1. Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадкибулінгу по відношенню до дитини або будьякого іншого учасника освітнього процесу.

2. Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає наказ пропроведення розслідування.

3. Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створюєнаказом Комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає її засідання. Доскладу Комісії входять керівник закладу освіти, педагогічні працівники (у тому числіпсихолог), батьки постраждалого та булера для прийняття рішення за результатамирозслідування та виконання відповідних заходів реагування.

4. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) ззалученням осіб від яких отримали інформацію.

5. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді зоригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його законний представник також можуть звернутися відразу доуповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

 у закладі освіти тавідповідальність осіб, причетних до булінгу

1. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

2. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть

відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень застаттею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості  Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122)

 

Заходи

щодо попередження насильства  

в Комишанському ясел – садку № 63 Херсонської міської ради

 

з/п

Зміст заходів

 

З педагогами

Зі здобувачами освіти

З батьками

 

Обговорення Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», методичних рекомендацій МОН України «Запобігання та протидія насильству»

Цикл тематичних занять «Знай свої права дитино!»

Моделювання ситуації «Як ти ставишся до своїх одногрупників»

Дидактична гра «Ми всі різні»

 

Інформаційна щирма «Чи знаєш ти зміст Конвенції проправа дитини», «Обов’язки батьків»

 

Підготовка рекомендацій  щодо попередження домашнього насильства

Перегляд відеоматеріалу (мультики, відео презентації)

«Кожна дитина має право на щасливе дитинство»

Практичні вправи «Як поводитися, коли тебе ображають»

Сюжетно – рольова гра «Школа ввічливості»

Анкетування «Що я знаю про насильство?»

Консультація «Профілактика боулінгу в закладі дошкільної освіти»

 

Забезпечення систематичного оновлення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення

Ігрові етюди:

«Я маленька людина великої країни»

Бесіда «Як почувається дитина інвалід?»

Презентація :

«Ознаки домашнього насильства»

 

 

Проведення навчально-методичних тренінгів «Запобігання гендерному насильству серед дітей. Правила безпечної поведінки»

Конкурс дитячої творчості: «Стоп насильству»

або «Я росту в щасливій родині»

Просвітницька та роз’яснювальна робота:

1. Бесіда на тему:

«Насилля в сімї. Скажемо Ні!»

2.Бесіда на тему: «Попередження булінгу (насилля та жорстокості) серед дітей»

3. Тренінг «Попередження насильства в сім’ї»

4. Пам’ятки для батьків