Навчальні програми

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

КОМИШАНСЬКОГО ЯСЕЛ-САДКА № 63

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Пояснювальна записка

 

          У Комишанському яслах-садку № 63 Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) функціонує 3 групи: 1 група дітей раннього віку (2-3 роки), 1 група дітей середнього дошкільного віку (3-5 років), 1 група дітей старшого дошкільного віку (5-6 років).

     Режим роботив яслах-садку становить 10,5годин.

     Робочий навчальний план ясел-садка сформований згідно з вимогами Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». З метою досягнення дитиною – випускником  ступеня компетентності, необхідного для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку, в освітній процес включені види освітньої діяльності: народознавство, правове виховання.

     Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до Освітньої програми «Дитина».

     Навчальний рік починається 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня триває літньо–оздоровчий період.

          Тричі на рік (вересень,січень, квітень) здійснюється моніторингрезультативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

     Основні завдання на 2019/2020 н.р.:

    1. Продовження роботи з формування  якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства.

    2. Формування екологічної самосвідомості через реалізацію соціально – екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу».

    3. Формування комунікативно – мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.

              Організація освітнього процесу здійснюється за програмами: «Дитина»,   «Україна – моя Батьківщина» (авторська), «Радість творчості» (авторська), «Дитина у світі дорожнього руху» (авторська).

          Розвивальне, особистісно орієнтоване навчання дошкільників проводиться фронтально, підгрупами та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у  формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

     Тривалість занять відповідає таким вимогам:

3й рік життя – 10 хв.

4й рік життя – 15 хв.

5й рік життя – 20 хв.

6й рік життя – 25 хв.

Даний розподіл часу може змінюватись залежно від завдань, їх актуальності, складності, бажання та спроможності дітей.

Перевага надається індивідуальним  заняттям, що дає змогу врахувати міру зацікавленості, інтересу дітей, дозування інформації чи завдань. Тривалість  індивідуальних  занять у  ранньому віці – 5-7 хв., в інших групах -   5-10 хв.

Заняття з фізичного виховання проводяться (різні форми організації):

          групи  раннього віку – щоденно, тривалість 15 хв;

          групи  молодшого віку – щоденно, тривалість   20 хв. (двічі - у залі, двічі -  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід);

          групи середнього  віку – щоденно, тривалість 25 хв. (двічі - у залі, двічі - на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід);

          групи  старшого віку – щоденно , тривалість  30 хв. (двічі - у залі, двічі - на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я  плануються заходи по загартуванню, ранкова гімнастика, рухливі ігри, спортивні ігри,  фізпаузи,  фізхвилинки, свята, Дні здоров’я  тощо.

     З метою всебічного розвитку дошкільнят організовано роботу різних гуртків на безоплатній основі, а саме: «Малята - здоров’ята»; «Театральний»; «Веселі пружинки». Робота гуртків проводиться по підгрупах у другій половині дня.

     Для батьків дітей старшої групи діє консультпункт «Школа батьків майбутніх першокласників».

 

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами                        у Комишанському  яслах-садку № 63 Херсонської міської ради

 

Інваріативна частина

Складові плану

Вікові групи

заняття

перша

молодша

(від 2 до 3

років)

друга молодша

(від 3 до 4

років)

середня

(від 4 до 5

років)

старша

(від 5 до 6

років)

Кіль

кість

Тривалість (хв.)

Кількість

Трива

лість (хв.)

Кількість

Трива

лість  (хв.)

Кількість

Тривалість (хв.)

Здоров’я та фізичний розвиток

(фізкультура)*

2

15

3

20

3

25

3

30

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1

10

2

15

2

20

2

25

Літературна скринька

1

10

1

15

1

20

1

25

Ознайомлення із соціумом

1

10

1

15

1

20

2

25

Ознайомлення з природним довкіллям

1

10

1

15

1

20

2

25

Сенсорний розвиток

1

10

-

-

-

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

15

1

20

2

25

Образотворча майстерня

    2

10

2

15

3

   20

3

25

Музичний калейдоскоп

    1

10

2

15

2

20

2

25

Усього

8

80

  10

150

11

220

14

350

Додаткові освітні послуги

Народознавство  

-

-

1

15

1

20

 

1

25

Правова освіта

-

-

-

-

-

-

 

1

25

Гурткова робота

-

-

2

15

2

20

2

25

Усього

-

-

3

45

3

60

4

100

Загальне навчальне

навантаження на

дитину

8

80

13

195

14

280

18

450

 

* Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються згідно наказу МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015р. № 446.

 

 

І. Режим дня  в осінньо-весняний період дітей

третього року життя

(режим роботи групи – 10,5 годин)

Процеси

Години доби

Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування,  ранкова гімнастика

7.00-8.10

Підготовка до сніданку, сніданок

8.10-8.40

Ігри, підготовка до занять, заняття (у підгрупах та індивідуальні), самостійна діяльність(за власним вибором дітей)

І підгрупа:

8.40-9.20

ІІ підгрупа:

8.55-9.35

Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей (за власним вибором)

9.35-11.15

Повернення з прогулянки

11.15-11.30

Підготовка до обіду, обід

11.30-12.00

Підготовка до сну, сон

12.00-15.00

Поступовий (в міру пробудження) підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.30

Підготовка до вечері, вечеря

15.30-15.50

Ігри, самостійна діяльність (за власним вибором дітей), заняття індивідуальні та у підгрупах

15.50-16.10

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.10-17.30

 

Режим дня  у літній період

дітей третього року життя

(режим роботи групи – 10,5 годин)

Процеси

Години доби

Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, ранкова гімнастика

7.00-8.10

Підготовка до сніданку, сніданок

8.10-8.45

Ігри, підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку

8.45-9.10

Прогулянки, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей за власним вибором, спостереження, повітряні та сонячні процедури

9.10-11.05

Повернення з прогулянки, водні процедури

11.05-11.30

Підготовка до обіду, обід

11.30-12.10

Підготовка до сну, сон

12.10-15.00

Поступовий (в міру пробудження) підйом, ігри

15.00-15.20

Підготовка до вечері, вечеря

15.20-15.45

Ігри, підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку

15.45-16.00

Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей за власним вибором, спостереження, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.00-17.30

 

ІІ. Режим дня  в осінньо-весняний період

дітей четвертого, п’ятогороку життя

(режим роботи групи – 10,5 годин)

Процеси

Години доби

Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, ранкова гімнастика

7.00 - 8.20

 

Підготовка до сніданку, сніданок

8.20- 8.45

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять 

8.45-09.00

 

Колективні та індивідуальні заняття

9.00-10.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки

10.00-11.30

 

Підготовка до обіду, обід

11.30-12.00

Підготовка до сну, сон

12.30-15.00

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.25

Вечеря. Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття

15.25-16.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.00-17.30

 

Режим дня  у літній період

дітей четвертого, п’ятого року життя

(режим роботи групи – 10,5 годин)

Процеси

Години доби

Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, ранкова гімнастика

7.00 - 8.20

 

Підготовка до сніданку, сніданок

8.20- 8.50

Підготовка до прогулянки, прогулянка,  самостійна діяльність за вибором дітей, ігри, колективні та індивідуальні заняття

8.50-11.50

 

Повернення з прогулянки. Підготовка до обіду, обід

11.50-12.50

Підготовка до сну, сон

12.50-15.00

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.30

Вечеря

15.30-16.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.00-17.30

 

ІІІ. Режим дня  в осінньо-весняний період

дітей шостого (сьомого) року життя

(режим роботи групи – 10,5 годин)

Процеси

Години доби

Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, ранкова гімнастика

7.00-8.30

 

Підготовка до сніданку, сніданок

8.30-8.50

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять 

8.50-09.00

 

Колективні та індивідуальні заняття

9.00-10.10

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки

10.10-11.45

 

Підготовка до обіду, обід

11.45-12.15

Підготовка до сну, сон

12.15-15.00

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.25

Вечеря

15.25-15.45

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття

15.45-16.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.00-17.30

 

Режим дня  у літній період

дітей шостого (сьомого) року життя

(режим роботи групи – 10,5 годин)

Процеси

Години доби

Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, ранкова гімнастика

7.00-8.30

 

Підготовка до сніданку, сніданок

8.30-9.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, самостійна діяльність за вибором дітей, ігри, колективні та індивідуальні заняття

9.00-12.00

 

Повернення з прогулянки. Підготовка до обіду, обід

12.00-12.20

Підготовка до сну, сон

12.20-15.00

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.30

Вечеря

15.30-15.50

Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри, самостійна діяльність, індивідуальні ( спільні) заняття, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

15.50-17.30